Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни

ЕТ Елди обработва вашите лични данни, тъй като е необходимо за изпълнение на договора с вас относно продажбата на стоки (или за прехвърляне на мерки, предприети преди сключването на такъв договор), и допълнително обработва вашите лични данни, т.е. необходими за изпълнение на публичните задължения на това дружество.

 1. Данни за самоличност и контакт на оператора
 • Операторът на вашите лични данни е ЕТ Елди as със седалище гр. София бул. Пейо К. Яворов № 50-56, регистрирано в търговския регистър на Република България (наричан по-долу „оператор“).
 • Данните за контакт на администратора са както следва:
  Фирма: ЕТ Елди
  Адрес: гр. София бул. Пейо К. Яворов № 50-56
  Имейл: office@eldibg.com
  Телефон: 0700 10032
  Телефон: 0888 840 633
 1. Правно основание за обработка на лични данни
  • Правното основание за обработването на вашите лични данни е фактът, че това обработване е необходимо за:
   1. Изпълнение на договора между Вас и оператора или за изпълнение на мерките на оператора преди сключването на такъв договор съгласно чл. 6 ал. 1 буква. б) Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на личните данни) (наричан по-долу „регламентът“)
   2. Изпълнение на законови задължения, които се прилагат за оператора, съгласно чл. 6 ал. 1 буква в) разпоредби, а именно изпълнение на задълженията за съхранение към оператора чрез общообвързващи правни разпоредби, Закон №. 235/2004 Coll., относно данъка върху добавената стойност, изменен със Закон № 586/1992 Сб. относно данъците върху доходите, както е изменен, и Закон №. 563/1991 Coll., относно счетоводството, както е изменен.
 2. Целта на обработката на личните данни
  • Целта на обработването на Вашите лични данни е изпълнението на договора между Вас и оператора, включително доставката на стоки и разрешаването на правата за отговорност за грешки или прилагането на мерки от страна на оператора преди сключването на такъв договор, както и като изпълнение на свързани публичноправни задължения на оператора.
  • От страна на оператора няма автоматично индивидуално вземане на решение съгласно разпоредбата на чл. 22.
 1. Срок на съхранение на личните данни
 • Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на действие на правата и задълженията по договора и след това за периода, необходим за целите, архивирани съгласно съответните общообвързващи правни разпоредби, но най-дълго за срока, установен с общообвързващи правни регламенти.
 • Преглед на запазените данни и времето за съхранение

Цел на обработката

Срок на съхранение на личните данни

Изпълнени поръчки Най-дългите 10 години от края на данъчния период, в който е издаден данъчният документ
Приключени искове Максимум 5 години от края на процедурата по оплакване
Въпрос към нас Най-дългият 60 дни от отговора на въпроса
Целенасочено предлагане на стоки и услуги Максимум 30 дни от оттеглянето на съгласието
Маркетингови действия Максимум 30 дни от оттеглянето на съгласието


5. Обхват на обработка на данните

Ние обработваме само абсолютно необходимите данни, за да можем да ви предложим висококачествени стоки и услуги, съобразени с нуждите.

 • Име презиме
 • Адрес за доставка и изпращане на поръчаните стоки
 • Адрес на плащане
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес
 • История на покупките
 • История на посетените страници в Интернет
 • История на активността в имейл кампаниите
 1. Други получатели на лични данни
  • Други получатели на вашите лични данни ще бъдат спедиторски фирми и други лица, участващи в доставката на стоки или извършващи плащания въз основа на договора за покупка и лица, предоставящи технически услуги, свързани с електронния магазин за оператора, включително работа със софтуер и съхранение на данни. Получателите на вашите лични данни ще бъдат

Заглавие

Държава

Цел на обработката

Спиди АД

BG

Изпращане на поръчки

Еконт Експрес ООД

BG

Изпращане на поръчки

     
 • Получатели на вашите лични данни, обработвани за целите на изпълнение на задължения, произтичащи от правни разпоредби, могат също да бъдат органи на финансовата администрация или други съответни органи в случаите, когато на оператора са наложени общообвързващи правни разпоредби.
 • Операторът не възнамерява да продава вашите лични данни на трети страни (извън ЕС) или международни организации.
 1. Права на субектите на данни
  • При условията, посочени в регламента, имате право да поискате достъп до Вашите лични данни от оператора, право да коригирате или изтриете Вашите лични данни, или да ограничите обработването им, право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни и правото на преносимост на вашите лични данни.
  • Ако смятате, че обработването на личните ви данни е нарушено или нарушението е наредба, вие също имате право да подадете жалба до надзорния орган.
  • Не сте длъжни да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора и без предоставянето на Вашите лични данни, договорът не може да бъде сключен или изпълнен от оператора.
 2. Профилиране и автоматизирана обработка

Ние не използваме профилиране или автоматизирана обработка на вашите лични данни на нашите страници или кампании.

 1. Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, която е услуга за уеб анализ на Google Inc. Пълна информация за обработката на вашите лични данни можете да намерите на:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Бисквитки

На нашия уебсайт използваме „бисквитки“, които са малки файлове с данни, съхранявани на твърдия диск на вашия компютър. Бисквитките, които използваме, не съхраняват лични данни по смисъла на тези условия, нито по друг начин събират информация, позволяваща идентифицирането на конкретно лице или IP адрес.

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да изтриете всички бисквитки от диска на компютъра си в настройките на вашия интернет браузър, да блокирате приемането им, както и да настроите да бъдете уведомявани за този факт, преди да запазите всеки отделен файл.

 1. Връзки към законодателството

Комисия за защита на личните данни в Република България
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg